LOGO Isotekstinen versio | Normaali versio

Tiedotteet

Yleistä 
Etusivu 
Toiminta 
Ajankohtaista 
Kuvagalleria 
Talous ja hallinto 
Linkit 
Yhteystiedot 
Merijärvi 
Kirkkohanke 

 
Kirkon radiohartaudet

Takaisin | Tiedotearkisto

Näkökulmia Ylivieskan kirkkoherranvaaliin

Ehdokasasettelu

Ylivieskan kirkkoherranvaali lähestyy. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on valmistellut vaalin ehdokasasettelun. Hakuajan päätyttyä tuomiokapituli on tutkinut, täyttävätkö virkaa hakeneet henkilöt kirkkojärjestyksessä säädetyt kelpoisuusehdot. Ehtoina ovat suoritettu pastoraalitutkinto ja seurakuntatyön johtamisen tutkinto sekä riittävä suomen kielen taito. Tuomiokapituli on suorittanut myös hakijoiden haastattelut. Tämän jälkeen ehdokkaat on asetettu vaalisijoille – Kirkkojärjestyksen mukaan ”siinä järjestyksessä kuin heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan ottaen huomioon viran erityiset tarpeet”.

Tuomiokapituli on siis tutkinut kirkkoherranviran hakijat ja asettanut heidät vaalisijoille itsenäisesti, ilman seurakunnan lausuntoja tai kannanottoja. Nyt tuomiokapituli on tehnyt tehtävänsä. Seuraavaksi on Ylivieskan seurakunnan jäsenten vuoro ottaa kantaa valintaan äänestämällä tulevassa kirkkoherranvaalissa.

Kirkkoherran tehtävät Kirkkojärjestyksessä

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa. Hän vastaa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Hänen tehtävänään on myös valvoa, että seurakunnan muu toiminta toteutuu kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja valvoo puheenjohtajana kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.

Kirkkoherran viran ”erityiset tarpeet”

Seurakunta voi lisäksi ennen kirkkoherran viran auki julistamista esittää tuomiokapitulille lausuntonsa viran ”erityisistä tarpeista”, joihin edellä ehdokasasettelun yhteydessä viitattiin. Kirkkovaltuusto esitti tuomiokapitulille kirkkoherran viran erityistarpeiksi Ylivieskassa

  • hengellisen johtajuuden
  • kyvyn strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä
  • hyvän organisointi- ja yhteistyökyvyn
  • hyvät henkilöstöjohtamisen ja vuorovaikutuksen taidot, sekä
  • kirkollisen lainsäädännön ja seurakunnan hallinnon tuntemuksen.

Kirkkoherran moninainen rooli

Kirkkoherran tehtävä on siis laaja ja moninainen. Hän on virkansa puolesta seurakunnan hengellinen johtaja, hallinnon johtaja ja henkilöstöjohtaja – ja samalla seurakunnan palvelija. Kirkon roolin muuttuminen ja monet ajan ilmiöt asettavat viranhoidolle yhä uusia haasteita. Ylivieskan seurakunnan täysin poikkeuksellinen tilanne, uuden kirkon suunnittelu ja rakentaminen, luo omat puitteensa kirkkoherranviran hoidolle. Mutta tässäkin tehtävässä seurakunnan luottamushenkilöt ja työyhteisö ovat luoneet pohjan hyvälle yhteistyölle. Kirkkoherra ei ole työssään yksin – ei maallisessa, mutta ei myöskään hengellisessä mielessä. Ennen muuta tarvitaan Jumalan läsnäoloa ja siunausta. Sitä rukoilemme Ylivieskan seurakunnan elämään ja tulevaan kirkkoherranvaaliin!

Timo Määttä, kirkkoherra

Takaisin | Tiedotearkisto