www.ylivieskanseurakunta.fi

Lähelle ihmistä - lähelle Jumalaa - Ylivieskan seurakunta

Tiedotteet
Yleistä 
Etusivu 
Toiminta 
Ajankohtaista 
Kuvagalleria 
Talous ja hallinto 
Linkit 
Yhteystiedot 
Merijärvi 
Kirkkohanke 

In English P� Svenska Auf Deutsch
Isotekstinen versio

 
Kirkon radiohartaudet


Takaisin | Tiedotearkisto

Tilannekatsaus Ylivieskan kirkkohankkeesta

Ylivieskan seurakunnan rakennustoimikunta piti kokouksen 14.6.2019. Tässä kokouksessa tehtiin tilannekatsaus ja sovittiin lähitulevaisuuden askelmerkeistä.

Rakennustoimikunta totesi, että kirkkohallituksen virastokollegio on päätöksessään 6.6.2019 jättänyt vahvistamatta Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuuston lainvoimaisen päätöksen uuden kirkon rakentamisesta. Päätöksestä on sähköpostitse 7.6.2019 annettu tieto allianssin osapuolille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Myös mediaan on asiasta tiedotettu. Kirkkohallituksen virastokollegion puheenjohtaja on päättänyt ottaa asian kuitenkin uudelleen käsittelyyn kirkkohallituksen täysistuntoon, jonka seuraava kokous on 21 elokuuta.

Rakennuslupahakemus on vireillä ja tarvittavat lupa-asiakirjat ovat valmistumassa. Tapulin rakentamisesta on jo saatu museoviraston lausunto. Tulossa on museovirastolta myös kirkon rakentamiseen liittyvä lausunto. Rakennuslautakunnan lupakäsittelyyn asia on tulossa 26.6.2019.

Suunnittelijat ovat kokouksessaan 12.6.2019 käyneet läpi suunnittelutilanteen ja todenneet suunnitelmien yhteensovittamistarpeet.  Keskeytyksen takia erikoissuunnitteluun on tulossa 1 – 2 kuukauden viive. Mikäli kirkkohallituksen täysistunto ratkaisee asian myönteisesti, voisi rakentaminen alkaa lokakuun alussa.

Kirkkohallituksen kollegion päätöksessä on seurakuntaa kehotettu määrittämään kirkkohankkeen kokonaiskustannukset uudelleen pienemmiksi kuin nykyinen 13.4 milj. euroa sekä uudistamaan suunnitelmat alentuvia kustannuksia vastaavaksi. Kirkkohallitus vahvistavana viranomaisena on tällä perustelullaan kuitenkin kyseenalaistanut seurakunnan taloudellisen itsemääräämisoikeuden ja perusteellisen valmistelutyön sekä toisen vahvistavan viranomaisen, Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin myönteisen vahvistamispäätöksen. Tästä syystä ja erityisesti myös sen takia, että allianssimallilla aikaansaatu suunnitelma on juuri se ehdotus, jonka Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt, ei esitystä enää avata, vaan se menee sellaisenaan kirkkohallituksen täysistunnon uudelleen käsiteltäväksi. Rakennustoimikunta totesi yksimielisesti, ettei suunnitelmien muutokseen ryhdytä. 13,4 miljoonaa euroa on tavoitekustannusarvio, joka sisältää myös riskivaraukset. Näin toteutusvaiheessa tämä arvio voidaan myös alittaa. Seurakunta lähettää kirkkohallituksen täysistunnon jäsenille vastineen virastokollegioon päätökseen liittyen.

Yhteenvetona lyhyesti, että kirkkohankkeen valmistelut ovat lupaprosessia lukuun ottamatta keskeytyneet. Suunnittelutyötä jatketaan elokuussa.

 

Kirkkohanke tiivistetysti

 • Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 30.3.2016, neljä päivää kirkkopalon jälkeen, käynnistää Ylivieskan seurakunnan kolmannen kirkon valmistelut.
 • Kirkon paikaksi kirkkovaltuusto päätti 26.9.2016 kirkkopuiston.
 • Arkkitehtikilpailu kirkon suunnittelusta päätettiin 21.11.2016 kirkkoneuvoston kokouksessa. Kilpailuajaksi sovittiin 14.2.-15.5.2017.
 • Arkkitehtikilpailun palkintolautakunta, kirkon rakennustoimikunta ja urkutoimikunta nimettiin 12.12.2016 kirkkoneuvostossa.
 • Vakuutuskorvaus, 6 miljoonaa euroa vahvistettiin 18.4.2017 kirkkoneuvostossa ja korvauksen sijoittamisehdotus hyväksyttiin 29.6.2017 kirkkoneuvostossa.
 • Palkintolautakunta julisti arkkitehtikilpailun tulokset 6.11.2017. Kirkkoneuvosto esitti ensimmäisen palkinnon voittanutta Trinitas-ehdotusta jatkosuunnittelun pohjaksi 15.1.2018. Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen 29.1.2018 äänin 18-7.
 • Kirkkoneuvosto valitsi 26.2.2018 uuden kirkon suunnittelumalliksi integroidun projektitoimituksen eli yhteistoimintamallin. Tässä mallissa seurakunta kilpailuttaa keskeiset suunnittelijat ja urakoitsijat heti hankkeen alussa suunnittelemaan ja kehittämään hanketta yhdessä seurakunnan kanssa. Seurakunnan puolelta suunnitteluprojektia vetämään valittiin Vison Oy:n Eero Moilanen.
 • Suunnittelija- ja rakentajaryhmittymät valittiin heinä-elokuussa 2018. Kirkkovaltuusto valitsi 23.8.2018 rakentajaksi Kotikirkon rakentajat-ryhmittymän, johon kuuluvat Kaarron Rakennus Oy, Rave Rakennus Oy, Are Oy ja HSK-Sähkö Oy. Sopimus kehitysvaiheesta tehtiin 12.10.2018.
 • Kirkolliskokous varasi miljoonan Ylivieskan uuden kirkon rakentamisen tueksi marraskuussa 2018.
 • Kirkkovaltuutetut saivat 23.1.2019 tietoa kehitysvaiheesta. Tavoitekustannusarvio oli silloin 13,6 miljoonaa euroa, eikä sisältänyt kellotapulia eikä 1,5 miljoonan riskejä.
 • Kirkkovaltuusto hyväksyi 23.4.2019 uuden kirkon rakennussuunnitelman, tavoitekustannuksen ja kokonaiskustannusarvion sekä rahoitussuunnitelman. Tavoitekustannusarvio on 13,4 miljoonaa ja sisältää kaikki kustannukset, myös urut, tapulin ja riskivaraukset.
 • Tuomiokapituli vahvisti rakentamispäätöksen 2.5.2019. Kirkkohallituksen täysistunto delegoi vahvistamispäätöksen virastokollegiolle, joka teki kielteisen päätöksen 6.6.2019. Asia on tulossa vielä täysistunnon kokoukseen. Seuraava kokous on 21.8.2019.
 • Kirkkopuiston ja seurakuntakoti Marian tontinvaihtoasiakirjojen allekirjoitus kaupungin kanssa 25.6.2019.

Kuvan tekijä: Arkkitehtitoimisto K2S Oy

Kuvan tekijä: Arkkitehtitoimisto K2S Oy

Takaisin | Tiedotearkisto