www.ylivieskanseurakunta.fi

Lähelle ihmistä - lähelle Jumalaa - Ylivieskan seurakunta

Lähetystyö
Yleistä 
Etusivu 
Toiminta 
Ajankohtaista 
Kuvagalleria 
Talous ja hallinto 
Linkit 
Yhteystiedot 
Merijärvi 
Arkkitehtikilpailu 

Lähetystyö

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. "Menkää siis ja tehkää..." (Matt 28:19-20). Tärkeimpänä tehtävänä on viestin vieminen Jumalan rakkaudesta ja Vapahtajasta, joka kutsuu yhteyteensä kaikkia.

Suomen Lähetysseura, Suomen Pipliaseura, Medialähetys Sanansaattajat ry., Suomen ev.lut Kansanlähetys, Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, Suomen luterilainen evankeliúmiyhdistys sekä Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland ovat kirkon lähetystyön kanavia, jotka toimivat yli 30 maassa ja yli 400 lähetystyöntekijän voimin. Näiden lähetysjärjestöjen kautta seurakunta tukee lähetystyötä ympäri maailman.

Ylivieskassa lähetystyöllä on pitkät historialliset perinteet. Lähetys- ja diakoniatyön kerho on kokoontunut yhdessä syksystä 2016 alkaen seurakuntakoti Mariassa säännöllisesti. Lisäksi ukkopiiri tekee lähetystyön hyväksi erilaisia talkootöitä.

Seurakunnan lähetysrenkaan kautta voi myös tukea nimikkokohteissa tehtävää työtä. Myös lähetystyön johtokunta sekä vapaaehtoiset järjestävät erilaisia tempauksia ja ovat mukana monenlaisissa tapahtumissa vuoden mittaan. Vapaaehtoiset ovatkin merkittävä voimavara Ylivieskan seurakunnan lähetystyössä ja erityisesti nuoria-aikuisia kaivataan mukaan toimintaan.

Suvannon kappelissa on lähetystori, jonka tuotto menee lähetystyölle. Lähetystorille voi kuka tahansa lahjoittaa myyntiin käsitöitä. Torilta löytyy myös joulukortteja loppuvuodesta.

Lähetyssihteeri Hannele Aho p. 044-7118 632, etunimi.sukunimi@evl.fi.

Lähetystyöstä vastaava pappi, kirkkoherra Timo Määttä p. 044-7118611, etunimi.sukunimi@evl.fi

 

Ylivieskan seurakunnan nimikkolähetit ja -kohteet

 

Lähetysyhdistys Kylväjän kautta:


Juutalaistyö, Israel, Tel-Aviv 

Lähettikirje 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017

Leena ja Jari Honkakari

Diakonissa, erikoissairaanhoitaja Leena Honkakari ja pastori Jari Honkakari, juutalaistyö, Israel, Tel-Aviv.
He tekevät työtä Tel-Avivissa, jonka alueella asuu noin 400000 ihmistä, juutalaisten ja ei-juutalaisten parissa, Immanuel-kirkossa, joka erottuu ympäristöstään selvästi kirkoksi torneineen, risteineen ja kelloineen ja ehkäpä juuri sen vahvan ulkomaalaisleiman vuoksi sitä ei välttämättä koeta uhkana.

Yksittäisiä ihmisiä ja ryhmiä – israelilaisia ja turisteja - käy joka viikko tutustumassa kirkkoon, sen kauniisiin ikkunamosaiikkeihin ja urkuihin. Jumalanpalveluksia on kaksi; heprean-englanninkielinen sapattina ja englanninkielinen sunnuntaina.
Jari toimii pastorina ja Leena on kohdannut työssään ihmisiä, jotka painivat samanlaisten ongelmien kanssa kuin ihmiset muuallakin, kuten päihteet, ihmissuhteet, mielenterveysongelmat ja vakavat sairaudet.
 

 

Suomen Lähetysseuran kautta:


Namibian kirkon kaupunkityö (Raportti työstä 1-2016) Raportti työstä 2-2016

Namibian luterilainen kirkko on vanhin Lähetysseuran yhteistyökumppani, jonka parissa on tehty työtä jo yli 140 vuoden ajan. ELCIN:illä on tällä hetkellä 141 seurakuntaa, joissa 745 545 jäsentä. Jäsenmäärän vuotuinen kasvu on n. 15 000. Työssä olevia pappeja on 138 ja eläkkeellä 60 sekä 57 diakonia. Seurakunnissa työskentelee 98 sihteeriä ja 100 kassanhoitajaa, 974 seurakunnan vanhinta, 77 lähetystyöntekijää (omia), 993 pyhäkoulunopettajaa ja 172 kuoronjohtajaa. Lisäksi vielä 1247 ryhmän-johtajaa ja 602 vapaaehtoistyöntekijää. Vuonna 2014 vihittiin kuusi uutta pappia. vasta valmistuneet papit joutuvat heti yksin vastaamaan suuristakin (n. 8000 jäsentä) seurakunnista. Seurakunnat maksavat itse työntekijöidensä palkat, mutta vielä eivät tulot riitä yhteisiin työmuotoihin.

Lähetysseuran tukea on annettu kirkon yhteisiin työmuotoihin kuten oppilaitos-, perhe- ja lähetystyöhön.


Hosainan Teologinen Seminaari Etiopiassa (Raportti työstä 1-2016) (Raportti työstä 2-2016)

Hosainan Teologinen Seminaari Etiopiassa, kouluttaa kirkon palvelukseen opillisesti ja teologisesti luotettavia työntekijöitä. Opetusta mm. raamatullisista aineista, kirkkohistoriasta, psykologiasta, sosiologiasta, englannista ja hepran ja kreikan kielistä.


Päivi ja Ilkka Repo, Eteläinen Afrikka

Lähettikirjeet 1/2017  2/2017 3/2017 4/2017

Syksystä 2016 alkaen seurakunnan uusina nimikkolähetteinä aloittivat Päivi ja Ilkka Repo. He toimivat Eteläisessä Afrikassa (Angola, Botswana, Etelä-Afrikka, Namibia, Zimbabwe).

Ilkka toimii Eteläisen-Afrikan aluepäällikkönä ja hänen vastuullaan on Suomen Lähetysseuran työ tällä alueella. Päivin vastuualueeseen kuuluvat Eteläisen Afrikan alueellinen tiedotus ja kirkon lapsityö.


 
Pia ja Mikko Pyhtilä perheineen, Tansania (uusin lähettikirje)

Raportti 1/2017

Pia ja Mikko Pyhtilä perheineen, Tansania. Kasvatustyön nimikkolähettiperhe Kalajoen rovastikunnassa.

Nuorisotyönohjaaja Mikko Pyhtilä sekä sosionomi Pia Pyhtilä työskentelevät Tansaniassa, Mwanzan kaupungissa, Itäisen Victoriajärven hiippakunnassa. Mikko vastaa evankeliointityöstä alueella ja Pian työhön kuuluu kummityön koordinointi ja kehittäminen yhteistyössä mm. paikallisen sosiaalitoimen kanssa.
 Pia Pyhtilä
Työssään Pia kohtaa lapsia, jotka ovat jääneet orvoiksi tai ovat muuten vaan todella huonoista olosuhteista. Kummiohjelmaan päästyään lapset yleensä pääsevät kouluun, saavat koulupuvut sekä yhden lämpimän aterian päivässä. Monesti lapsi saattaa olla suvun ensimmäinen, joka oppii lukemaan ja kirjoittamaan. Nämä taidot auttavatkin samalla koko perhettä.
 

 
 

Mikko PyhtiläMikon työhön kuuluu Sinema Leo -elokuva-autotyö. Sinema Leo on swahilia ja tarkoittaa "elokuvat tänään". Mikko yhdessä työtiiminsä kanssa matkustaa pieniin kyliin, joissa saattaa olla vain muutama kristitty tai jossa seurakuntaelämä on hiipunut. Viikon ajan tiimi tekee kotikäyntejä ja he keskustelevat ihmisten kanssa elämään liittyvistä asioista, kuten terveyteen, hyvinvointiin ja hygieniaan liittyvistä asioista tai kristityn elämästä ja uskosta. Viikon päätteeksi näytetään elokuva, joka kertoo usein jonkin Raamatun tarinan. Elokuvia saattaa helposti kerääntyä illan pimeydessä katsomaan yli tuhat henkeä.

 

 

 

Suomen Pipliaseuran kautta:

Etelä-Amerikan raamatunkäännös- ja lukutaitotyö (raportti 2015) Raportti 2016

Kohteen hanke päättyy vuoden 2017 loppuun.

 

Medialähetys Sanansaattajat ry:n (Sansa) kautta: (Raportti Intian työstä 2015)

Radiotyö Intian vähemmistökielillä

Medialähetystyö Intiassa, TWR-Intian krisitilliset radio- ja tv-ohjelmat ja jälkihoitotyö (17 kielellä) sekä yhteistyö UELCI:n (United Evangelical Lutheran Churches in India) kanssa, johon kuuluu 11 Intian luterialista kirkkoa.